GEEN INKORVEN OP DONDERDAG 17 AUGUSTUS

De NPO heeft voor het hele komende weekend het hitteprotocol ingesteld.

Dit betekent voor Brabant 2000 dat de vlucht uit  Melun niet is toegestaan.

Er wordt op dit ogenblik door de vervoerscommissie, kerngroep en bestuur

gewerkt aan een mogelijk alternatief.

Vragen hieromtrent zijn uitgezet bij  bureau NPO/ KBDB.

Naar verwachting komt hierover uitsluitsel op donderdag 17 augustus.

Dan volgt uiteraard een nadere mededeling.

 

namens het bestuur

Ton de Rooij, secretaris