Regels inkorven.

Om het inkorven beter gereguleerd te laten verlopen, en om de functionarissen zoveel mogelijk te ontlasten. Stelt de concourleider Toon van Dijk voor om als volgt te werk te gaan, en vraagt de leden hieraan ook uw medewerking te geven.

  1. Er zal een bak ( net als bij het afslaan ) worden weggezet bij de inkorvers waarin de leden op volgorde van binnenkomst hun module kunnen plaatsen.
  2. De inkorvers ( of dit nu van inkorftafel 1 of 2 is pakken de eerstvolgende module en roepen diegene op welke dan aan de beurt is.
  3. De manden zullen dan per mand worden aangevuld totdat deze vol zijn, voordat er aan de volgende mand wordt ingemand.
  4. Als alle duiven van de liefhebber zijn ingemand draait de inkorver een lijst uit en zal de concoursleider deze in ontvangst nemen om te worden ingelezen. Als dit gebeurt is overhandigd hij de liefhebber persoonlijk de module en de uitdraai van de vlucht.
  5. Van de liefhebbers wordt verwacht dat hun bij de bar of indien gewenst buiten wachten tot de concoursleider uw spullen overhandigd.

Dus niet bij de ruimte waar Johan zit !!! Iedereen zal dus gewoon hun beurt af moeten wachten.