Geachte afdelingssecretaris,

We hebben de checks gedaan op de mogelijkheden en risico’s om te mogen lossen in Frankrijk en België.
In België staat het sein nog op rood. Transport door België is wel mogelijk.
In Frankrijk staan de seinen qua transport en lossingsvergunningen beide op groen.
Kortom ik stel voor om de (zuidelijke) afdelingen de mogelijkheid te bieden de stap te maken om in Noord-Frankrijk te lossen. Dit kan, mits voldaan wordt aan de transporteisen gedurende deze Covid-19 periode.
De transporteisen waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:
In Belgie, Duitsland en Frankrijk is het verplicht voor de chauffeurs en begeleiders om mondkapjes te dragen. (niet in de auto tijdens het transport.)
In Duitsland en Frankrijk moeten de chauffeurs en begeleiders een werkgeversverklaring bij zich hebben met een salarisstrook van de vorige loonperiode.
Verder moeten alle ondertekende entbewijzen van de verenigingen in de auto’s aanwezig zijn.
Als men lege manden in de containers heeft moet men hiervoor een CMR maken waar duidelijk op staat hoeveel manden dit betreft en waar men deze gaat lossen.
Er mogen naast de in gebruik zijnde manden, geen vuile manden in de auto staan.
Verder is het advies een schoonmaakprotocol en een verzorgingsprotocol bij zich te hebben.
Ondertussen kunnen andere afdelingen naar het zuiden van Nederland bewegen om eventueel daarna de stap naar Frankrijk te maken.
Wij realiseren ons dat er veel veranderingen zijn op deze korte termijn, maar dat deze veranderingen weer mooie mogelijkheden bieden.
Graag horen wij voor morgenochtend 12.00 uur wat uw plannen zijn voor aanstaande zaterdag en de zaterdag erop, waarbij dan nu alleen lossen in Nederland, Duitsland en Frankrijk mogelijk is.
Dit om alvast de voorbereidingen te kunnen treffen.
Ondertussen hopen wij dat wij dan in de komende weken met de KBDB tot een oplossing met betrekking tot het lossen in Belgie kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Frank Marinus

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem
t           (026) 4834150
m          (06) 30080112
e          info@duivensportbond.nl

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 908
3900 AX Veenendaal