Onderwerp :  Inleveren koppellijst.

 

Geachte leden,

Op dit moment is het nog lang niet zeker dat we op de geplande datum van start kunnen gaan met het seizoen 2021.

Echter worden er op de achtergrond de eerste voorbereidingen getroffen om zodra het licht op groen staat we ook klaar zijn om het seizoen te kunnen beginnen.

Een van die voorbereidingen is het koppelen van de duiven in uw systemen.

Wij verzoeken u om op uw koppellijst welke u als laatste heeft gekregen aan te geven welke duiven hiervan verwijderd kunnen worden, als ook de ringnummers

welke u wenst toe te voegen.

Verder dient u er voor te zorgen dat het geslacht bij ALLE ingevoerde duiven is vermeld.   M = Doffer en V = Duivin

Deze lijst dient u uiterlijk zaterdag 13 februari 2021 z.v.m digitaal aangeleverd te hebben bij de rekenaar J.Stokkermans    e-mail :  j.stokkermans@ziggo.nl

Mocht u onverhoopt uw laatste koppellijst niet meer in uw bezit hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met de rekenaar J.Stokkermans 06-13627829 ( s`avonds )

of uw secretariaat.

Uiteindelijk zullen we u ( zodra dit mogelijk is ) een datum kenbaar maken wanneer we kunnen gaan koppelen en u uw systeem en chipringen kunt inleveren.

Diegene welke hun systemen hebben ingeleverd voor de batterij vervanging ( deze zijn inmiddels al terug ), hiervoor wordt gezorgd dat deze bij de rekenaar komen.

Met vriendelijke groet,

Secr Bernard Brouwer