De weersomstandigheden blijven ons parten spelen en daarom heeft

het Bestuur mede op advies van de lossingscommissie de volgende

besluiten genomen:

– de trainingsvlucht uit Duffel op juni 26 juni wordt afgelast

– de wedvlucht Melun gaat gewoon door. Er zijn op dit ogenblik zeker mogelijkheden

om in ieder geval op zaterdag/ zondag verantwoord in Melun te lossen.

Mocht dit toch niet mogelijk zijn dan kan zoals gebruikelijk uitgeweken worden naar

een kortere losplaats.

Рde vervoerscommissie beziet de mogelijkheden omtrent  een extra trainingsvlucht

uit Duffel op 30 juni.

– gezien het verloop van de 1e trainingsvlucht en het aflassen van de 2e trainingsvlucht

uit Duffel vindt er wellicht een aanpassing plaats in het programma van 3 juli a.s.

Bovenstaande informatie is medegedeeld aan de NPO.

Tevens is er een klacht neergelegd omtrent de werkwijze van het IWB .

Nadere informatie volgt als er meer duidelijkheid is over het verloop van komend weekend

en de mogelijkheden omtrent het vervoer.