Geachte leden,

U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat we bij het plannen van de voorjaarsvergadering geen rekening hebben gehouden met de voorjaarsbeurs op 4 maart.

Het bestuur heeft daarom besloten om onze voorjaarsvergadering en het inleveren van de hok-lijsten en entingslijsten te verplaatsen naar 11 maart 2023 13.00 uur.

Hoklijsten en entingslijsten inleveren 11 maart van 12.00 t/m 13.00 uur ook aan de Strijpenseweg te Prinsenbeek.

Agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit :

 • Agenda voorjaarsvergadering 11 maart 2023
 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen presentielijst
 3. Goedkeuring notulen najaarvergadering 5 september 2022 vermeld in krantje nr 26
 4. Rooster aftreden bestuur

B.Brouwer            Secretaris                      2023    Herkiesbaar

J.Mouwen             Penningmeester         2025

R.J.J.M.Kil             Voorzitter                   2024

J.Stokkermans      Rekenaar                    2024

A van Dijk             Concoursleider           2024

C.Vergouwen        Bestuurslid                  2025

P.Nooren              Bestuurslid                 2025

T.Timmers            Bestuurslid                 2023    Herkiesbaar

 

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld !

 1. Jaarverslag secretaris.
 2. Financieel verslag penningmeester.
 3. Verslag kascontrole commissie.
 4. Pauze
 5. Mededelingen bestuur.
 6. Vliegprogramma
 7. Rondvraag
 8. Sluiten.

Wij hopen u allen op deze vergadering te mogen begroeten,