Mededeling bestuur Brabant-2000

Het bestuur heeft zojuist besloten de wedvlucht Quiévrain voor de jonge duiven van komend

weekend af te lassen.

Het welzijn van de duiven in combinatie met de adviezen van het IWB voor zowel de zaterdag als zondag spelen hierbij een voorname rol.

Bovendien hebben we vervoerstechnisch en organisatorisch  een probleem om een wedvlucht

op vrijdag mogelijk te maken.

Uiteraard komen wij  zo spoedig mogelijk met een aangepast vliegprogramma voor de jonge duiven.