Seizoen 2021 gaat van start !

Beste leden,

Van Brabant-2000 hebben we bericht ontvangen dat het seizoen 2021 van start kan gaan, weleens waar in aangepaste vorm omdat de avondklok nog van kracht is.

We beginnen Zondag 28 maart `21 met een opleervlucht vanuit Duffel. Inkorven op zaterdag-middag 27 maart. De exacte inkorf tijd zullen wij u in ons eerstvolgende krantje wat een dezer dagen uitkomt vermelden.

Het inkorven zal met inachtneming van de nog van kracht zijnde Corona maatregelen gebeuren.

Veel succes !

Namens het bestuur.

Secr. Bernard Brouwer