Openstelling duivenlokalen na de persconferentie van vrijdag 12 november.

I.v.m. de covidproblematiek zijn er door overheid nieuwe regels afgekondigd om deze pandemie te bestrijden.

Voor duivenverenigingen geldt nu het volgende;

  • Duivenverenigingen vallen onder sportkantines/horeca ( Dat is overigens vanaf dag één al zo).
  • De openingstijden zijn tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
  • Vergaderingen moeten dus voor 20:00 uur afgelopen zijn, het al of niet gebruik maken van consumpties is daarbij geen criterium.
  • QR check is uiteraard van toepassing evenals een vaste zitplaats na binnenkomst.
  • Bovenstaande regels gelden ook bij openstelling voor tentoonstellingen.
  • In gebieden waar vogelgriep heerst zijn tentoonstellingen niet toegestaan. (3 en 10 km zone)
  • Tentoonstellingen moeten 8 dagen voor aanvang van de tentoonstelling zijn aangemeld bij de NVWA. Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen (minlnv.nl)
  • Bovenstaande regels gelden minimaal drie weken.

Bestuur NPO

Arnhem , 16 november.