Het bestuur heeft mede gezien de weersomstandigheden in de komende dagen

besloten de trainingsvlucht van Asse Zellik welke in de plaats was gekomen van Lessines af te lassen.

Er worden dinsdagavond dus geen trainingsduiven opgehaald bij de verschillende verenigingen.

M.b.t. eventuele maatregelen voor de wedvlucht Tarbes van 22 juli is vanuit de NPO

nog geen informatie ontvangen. Mochten hier wijzigingen gaan plaatsvinden ( inkorten

of andere inmanddatum) dan wordt dit z.s.m. gecommuniceerd.

namens het bestuur,

Ton de Rooij, secretaris