Aan onze verenigingen, geachte secretaris,

Pont St Max 20-6-2020 wordt Pontoise

De aanvraag voor de lossingsvergunning bij de NPO voor Pont St Max

is niet toegekend omdat deze losplaats voor een beperkt aantal liefhebbers

niet voldoet aan de minimale afstand voor een midfondvlucht voor de nationale

kampioenschappen.

Als alternatieve losplaats is door bureau NPO Pontoise voorgesteld.

Organisatorisch is het echter niet meer mogelijk om de inkorvingsdag van vrijdag

in donderdag te wijzigen.

Onze vervoerscommissie heeft aangegeven een extra inspanning te kunnen en te

willen leveren om toch een lossing a.s. zaterdag in Pontoise mogelijk te maken met

inkorving op vrijdagmiddag/ avond.

De minimale afstand voor Pontoise is ongeveer 300 km.

namens het bestuur,

Ton de Rooij, secretaris