Helaas wordt dit door enkele liefhebbers niet goed nageleefd of veel te laat gedaan.

Vergeet niet dit is een regel die voortvloeit uit het Corona protocol, en heeft er voor gezorgd dat we überhaupt kunnen en mogen spelen.

Brabant-2000 heeft hierdoor de regels voor de oude duiven aangescherpt en moet er voor de oude duiven vluchten per direct door alle verenigingen het aantal duiven / aantal doffers/duivinnen en het aantal deelnemers worden doorgegeven.

In overleg met onze concoursleider is besloten dat we hier ook als vereniging, tegen de leden welke zich hier niet aan houden een sanctie gaan opleggen ( denk hierbij aan het niet mogen deelnemen aan de bewuste vlucht. )

GEEF DAAROM UW ALTIJD UW DUIVEN OP TIJD DOOR !  om teleurstellingen achteraf te voorkomen.