Uitnodiging voorjaarsvergadering 4 maart 2022

Nu de Corona maatregelen op het punt staan om versoepeld te gaan worden, kunnen we langzaam weer over gaan tot de orde van de dag. Een van deze punten is het organiseren van onze jaarlijkse voorjaarsvergadering.

Wij nodigen u allen hiervoor uit om op vrijdag 4 maart a.s. hierbij aanwezig te zijn om 20.00 uur. in ons verenigingslokaal aan de Strijpenseweg te Prinsenbeek.

De agenda voor deze vergadering is als volgt :

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen presentielijst
 3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering van 17 september`21
 4. Rooster aftreden bestuur

B.Brouwer                  Secretaris                               2023

J.Mouwen                   Penningmeester                   2022

R.J.J.M.Kil                  Voorzitter                              2024

J.Stokkermans          Rekenaar                               2024

A van Dijk                  Concoursleider                     2024

C.Vergouwen             Bestuurslid                           2022

P.Nooren                    Bestuurslid                            2022 

T.Timmers                  Bestuurslid                           2023

John.Mouwen, C.Vergouwen en P.Nooren zijn herkiesbaar.

 1. Jaarverslag secretaris.
 2. Financieel verslag penningmeester

( Nadat de kascontrole heeft plaats gevonden krijgt u dit allen persoonlijk per e-mail toegestuurd om dit vooraf te bekijken).

 1. Verslag kascontrole commissie

Hiervoor wordt vanuit de vergadering een opvolger voor Dhr R.Beens gevraagd.

 1. Pauze
 2. Vliegprogramma 2022
 3. Schaduw uitslag 2022

( meer hierover in krantje nr 1-2022 wat uitkomt op 19-02-2022 ).

 1. Rondvraag
 2. Sluiten