Beste Secretaris,

Betreft: HITTEPROTOCOL VOOR ST VINCENT en AANPASSING PROGRAMMA

De duiven hebben het erg taai en de weersomstandigheden werken niet mee. Op advies

van het IWB en conform de richtlijnen van de NPO is besloten de volgende wijzigingen door te voeren :

–  de extra trainingsvlucht vanuit Duffel op 14 juni voor de jonge duiven wordt afgelast

– voor ST Vincent is het hitteprotocol van kracht ( 20 duiven in de RUCOmand) en de vrachtprijs wordt € 3,20) de vervoerscommissie past de belading van de wagens aan.

– de midfondvlucht  Sens wordt gewijzigd in Pont St Maxence ( inkorven vrijdag) dus 1 nacht mand, blijft wel een midfondvlucht die normaal in aanmerking komt voor de nationale en Br 2000 kampioenschappen. De gewijzigde lossingsvergunning is inmiddels aangevraagd.

Of voor deze vlucht ook het hitteprotocol van toepassing is wordt uiterlijk woensdagmiddag beslist en dan volgt eventueel een nadere mededeling omtrent mandbezetting en de extra kosten die dan gerekend moeten worden conform besluit van de Algemene Ledenvergadering.

Ga niet op voorhand tot actie over, maar alleen op advies van Br 2000 en

het NPO en hanteer de  richtlijnen. Dit voorkomt veel extra werkzaamheden in ons  vervoerscentrum en reacties van zusterverenigingen.

Op verzoek van afdeling Zeeland ( en uiteraard ook bestuur Br 2000)  wordt de gang van zaken bij de lossing in Quievrain ( i.p.v Chateauroux/ Vierzon) nader onderzocht/ besproken.

Talloze contacten hebben plaats gevonden tussen de leden van onze lossingscommissie en de lossingscommissie van afdeling Zeeland, IWB, Bestuur NPO,Bestuur Br 2000 en uiteraard hoofdconvoyeur en chauffeur met jammer genoeg een trieste afloop.

 

Mocht hier aanleiding voor zijn dan volgen er uiteraard nadere mededelingen.

 

namens het bestuur,

Ton de Rooij, secretaris