Mededeling Brabant-2000

Door het wegvallen van de 1e vitessevlucht resteren er nog 5 vitessevluchten.

Er is dus geen aftrekmogelijkheid meer voor de Br 2000 kampioenschappen.

Het nationale vliegschema op de vitesse loopt door en dan is de sprong te groot

om  nu ( na Duffel) direct naar Frankrijk te gaan en zullen we wat moeten aanpassen.

Om ook  tegemoet te komen aan de wens van een groot aantal liefhebbers  voor extra trainingsmogelijkheden zullen we creatief om moeten gaan met de mogelijkheden die we wel hebben.

In coronatijd met de avondklok midweeks met 5 routes duiven ophalen bij alle lokalen is niet haalbaar.

Met 2 routes kan wel als we een half uurtje eerder starten met ophalen.

Vandaar de navolgende aanpassing:

17 april Quievrain ipv Niergnies ( 1e vitessevlucht  met Covid ophaalroute)

18 april Bierges ( trainingsvlucht alleen voor Br 2000 met verkorte ophaalroute bij 4 lokalen op zaterdag  17 april) naast Etten Leur- Oosterhout en Goirle ( gegevens reeds eerder gepubliceerd) is in rayon 1 PV Steeds Sneller Dinteloord  bereid éénmalig als inmandlokaal te
fungeren: aanmelden bij P. Bolluyt tel 06-26702304  email pietbolluyt@gmail.com
Inkorflokaal: Clubgebouw de Til – Stoofdijk 12-  Dinteloord.
Inkorftijden 18.30 tot 20.00 uur

21 April Asse Zellik ( trainingsvlucht – 2 ophaalroutes – inmanden bij de  12 lokalen waar  ook voor de marathon wordt ingemand)

24 april Peronne ( 2e vitessevlucht)

25 april Quievrain i.p.v. Niergnies ( samen met afdeling 7 verkorte ophaalroute bij 3 lokalen)

28 april Asse Zellik ( zie 21 april)

1 mei    Morlincourt ( 3e vitessevlucht)

2 mei    Niergnies ( verkorte ophaalroute bij 3 lokalen)

vervolg volgens het normale programma  met naar we hopen geen extra coronamaatregelen.

Wij nemen aan dat alle inmandlokalen ook meewerken aan deze oplossing. Mochten er lokalen zijn die niet kunnen/willen meewerken dan graag bericht aan het secretariaat voor 11 april zodat we dit nog kunnen publiceren en de ophaalroutes kunnen aanpassen.

namens het bestuur,

Ton de Rooij, secretaris