Beste secretaris,

Betreft : extra opleervluchten jonge duiven

In de bestuursvergadering van 25 april j.l. heeft het bestuur aan onze

zeer onderbemande vervoerscommissie gevraagd of er nog extra

mogelijkheden waren voor het organiseren van extra trainingsvluchten

voor jonge duiven,Op 7 en 14 juni worden 2 extra trainingsvluchten gepland vanuit Duffel

Deze vluchten zijn uitsluitend bestemd voor jonge duiven. Het zijn immers

de eerste vluchten voor deze onervaren duiven en het is absoluut niet

toegestaan om oude duiven in te manden. Dit zal worden gecontroleerd.

Bij het ophalen van de ingemande jonge duiven zal gebruik gemaakt worden

van de 2 ophaalroutes . ( dus alleen inmanden bij de marathon lokalen)

 

T.a.v. de vermelding van de naam op de uitslag van de ladies league zijn

er de nodige problemen. Dit doet zich met name voor als niet op eigen naam

maar op naam van een combinatie wordt gespeeld.

In dit geval graag in het rekenprogramma in ledenbestand de extra naamvelden invullen (rechter gedeelte) dit als 2e naam voor vermelding

op de uitslag van de ladies league ( onderste veld) aangeven.

 

namens het bestuur,

Ton de Rooij, secretaris