09-05-2020

Beste leden,

Het vliegen met onze duiven lijkt steeds dichterbij te komen. Inmiddels is het protocol door de NPO aangepast en hebben wij als bestuur geanticipeerd op dat nieuwe protocol.

Als alle liefhebbers zich aan deze protocollen houden, kunnen we mogelijk volop genieten van de aankomsten van onze duiven.

Bedenk dat we min of meer aan de openbare weg staan en een telefoontje door een voorbijganger is zo gepleegd als we ons niet aan de regels houden. Verder gaat er actief gecontroleerd worden of we ons aan de regels houden, zowel vooraf het seizoen als tijdens het seizoen. Het is overigens niet alleen belangrijk omdat het moet, maar zeker ook voor de gezondheid van een ieder van ons.

Hieronder staan de regels waar alle leden van de CC Breda zich aan zullen moeten houden als ze duiven in komen korven.

In het filmpje dat toegevoegd is, kunt u in grote lijnen zien hoe wij het inkorven gaan aanpakken.

* De regels/protocollen rondom het inkorven:

– In de inkorfruimte zijn drie mensen aanwezig, te weten A v Dijk als concoursleider, R Kil en T Timmers als inkorvers. Johan is in het kantoortje om het computerwerk te verrichten. Deze functionarissen houden 1,5 meter afstand van elkaar.

– Liefhebbers parkeren hun auto en blijven in de auto zitten tot ze aan de beurt zijn om hun mand af te geven.

– Buiten de auto wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

– Liefhebbers houden zelf bij wie er aan de beurt is.

– De liefhebber die aan de beurt is, zet zijn mand (en eventueel de klok) op de tafel die voor de dubbele deuren staat.

– Toon v Dijk ontsmet de mand (handvaten) en verplaatst de mand van deze tafel naar de inkorftafel.

– Op dat moment kan de volgende liefhebber zijn mand op de tafel zetten bij de dubbele deuren.

– Ronald en Toon T halen de duiven uit de mand, halen deze (indien nodig) over de antenne, en korven de duiven in.

– Er wordt geen inkorfstaat voor de liefhebber uitgedraaid.

– Als de duiven ingekorfd zijn, ontsmet Toon v Dijk de mand weer (handvaten) en zet hij de mand weer terug onder de tafel bij de klapdeuren.

– De liefhebber kan zijn lege mand pakken, eventueel samen met de klok, en vertrekt direct weer met de auto.

– Volgende liefhebber is aan de beurt en bovenstaand proces herhaalt zich.

– Bij wisseling van de manden/liefhebber worden handen ontsmet, dan wel schone wegwerphandschoenen aangedaan door de concourssecretaris en de inkorvers.

* Opmerkingen:

– Op het moment dat de duiven over de antenne gaan en de volgorde is belangrijk (getekende duiven), dan moet dit OF in het systeem ingevoerd worden door de liefhebber OF heel duidelijk aangegeven worden in de mand.
– Doffers/duivinnen wordt afgelezen van de display van de systemen.

* De regels/protocollen rondom het afslaan:

– Liefhebbers parkeren hun auto en blijven in de auto zitten tot de klokken ingeleverd kunnen worden.

– Liefhebbers zetten hun klok op de tafel bij de dubbele klapdeuren en gaan weer terug in de auto zitten.

– Buiten de auto wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

– Klok wordt ontsmet en naar Johan gebracht.

– Johan leest de klok uit.

– Als de klok gelicht is, wordt deze weer ontsmet en krijgt de liefhebber deze terug, samen met een uitdraai.

– Liefhebber pakt zijn klok en vertrekt direct weer met de auto.