Afgelopen week kregen wij het droeve bericht van het overlijden van 1 van onze oudste leden

Toon Huijbregts

Wij hebben Toon enkele jaren geleden mogen huldigen voor zijn 50-jarig onafgebroken lidmaatschap van onze vereniging C.C.Breda. Ondanks zijn hoge leeftijd van 90 jaar en de hulp van ons lid W.Wirken heeft Toon nog lang duiven kunnen houden. Toon had tot enkele weken geleden nog duiven, maar omdat zijn gezondheid dit echt niet meer toeliet heeft hij hiervan afscheid moeten nemen.

Wij wensen namens bestuur en leden van de C.C.Breda zijn naaste familie veel sterkte toe dit verlies te kunnen dragen.