De start van het het seizoen 2022 verloopt helaas erg moeizaam. Het bestuur heeft

op advies van de vliegprogrammacommissie en de kerngroep  en met instemming van

de vervoerscommissie (er moet nogal wat geregeld worden) besloten de navolgende

wijzigingen in het opleerprogramma aan te brengen:

Bierges 9 April wordt afgelast

Duffel 13 April wordt als extra trainingsvlucht ingelast

Quiévrain 16 April wordt gewijzigd in Bierges

Duffel  20 April wordt als extra trainingsvlucht ingelast

We hopen hiermede tegemoet te komen aan de wensen van een  deel van onze

liefhebbers.