Beste secretarissen,

Graag dit bericht met spoed doorzetten aan jullie leden.

Het bestuur van Brabant2000 heeft uiteindelijk besloten de midfond en jonge duivenvlucht voor komend weekend af te lassen. Dit gezien het verwachte weerbeeld van temperaturen op de vlieglijn van boven de 35 graden.

We hebben in eerste instantie getracht de vlucht van Pont St Maxence op vrijdag te vervliegen, Echter hiervoor was geen draagvlak binnen de lossingscommissie en vele leden. Vervolgens hebben wij ons opnieuw beraden en de weerbeelden bekeken. Ook was er nog geen lossingsvergunning voor de zaterdag. Kortom uiteindelijk hebben we besloten om de vluchten niet door te laten gaan.

Een en ander heeft tot veel onduidelijkheid geleid in de berichtgeving. Maar dit kunnen we niet altijd voorkomen als je op het laatst beslissingen moet aanpassen. Onze excuses hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Hans van Brenkelen

(2e secretaris Brabant 2000)