Wijziging Sermaises in Pont St Maxence

Gezien de mededeling van de NPO m.b.t. het hitteprotocol voor komend

weekend heeft het bestuur mede op advies  van de vliegprogrammacommissie

besloten  de losplaats Sermaises te wijzigen in Pont St Maxence.

Lossing is gepland op vrijdag 7 augustus aangezien 1 nacht mand is toegestaan.

Getracht wordt zo vroeg mogelijk te lossen i.v.m. de te verwachten temperaturen.

Het inkorven blijft dus donderdag 6 augustus.  Vrachtprijs bedraagt € 0,57 aangezien

er nu van 1 nacht mand sprake is.

M.b.t. het doorgaan voor de wedvlucht voor de jonge duiven wordt het besluit van

de NPO nog afgewacht maar gezien de weersverwachting ziet het  er niet goed uit.

Nogmaals het dringend verzoek aan de leden om geen direct contact op te nemen

met de NPO omtrent het mogelijk aflassen van wedvluchten door Br 2000, maar dit

contact te laten lopen via het secretariaat van de verschillende verenigingen en het

secretariaat van de afdeling.

namens het bestuur,

Ton de Rooij, secretaris