Beste leden,

Heel voorzichtig worden de eerste stappen gezet om met onze duiven te gaan vliegen. Niet alleen bij ons, maar ook in de ons omringende landen.

Vanaf 27 april kunnen onze Zuiderburen hun duiven africhten.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland kan vanaf 4 mei begonnen worden, zelfs al met wedvluchten.

In Frankrijk wordt vanaf 11 mei begonnen.

Let wel: er moet aan allerlei regels voldaan worden en voor ieder land zijn dat weer andere regels.

Zojuist heeft de NPO een mail rondgestuurd, waarin staat dat ook wij vanaf 1 mei de duiven individueel op mogen leren. Er is dus nog geen sprake van opleren in verenigingsverband, laat staan het organiseren van wedvluchten.

Op dit moment mogen we nog geen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien, dus ook onze duiven mogen de grens nog niet over.

Het zou straks overigens kunnen dat er bijvoorbeeld in het noorden van het land eerder met de wedvluchten begonnen kan worden dan in het zuiden. Dat wordt bepaald via de Veiligheidsregio’s.

Het individueel africhten: er is door de NPO een protocol opgesteld voor het africhten van de duiven. Dit protocol is door het ministerie goedgekeurd. Hieraan zullen we ons moeten houden!

Ook is er een protocol opgesteld voor het inleveren van de hoklijsten en controle van de eigendomsbewijzen en een apart protocol voor het koppelen van de chipringen. Dit is in onze vereniging reeds gebeurd.

Lees hieronder de protocollen :

Vooruitlopend op het inkorven is ook een protocol opgesteld. Iedereen zal echt rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand, liefhebbers moeten in de auto blijven zitten tot ze aan de beurt zijn, duiven worden enkel ingemand door de inkorvers, dus NIET aangegeven door de liefhebbers!, de bar is gesloten en zo zijn er nog tal van beperkingen en regels waar we rekening mee moeten houden.

Belangrijk dat we ons aan die regels houden, niet alleen omdat het moet, maar ook omdat de gemiddelde duivenliefhebber alleen al om zijn leeftijd tot de risicogroep behoort.

Als we mogen gaan inkorven, houden we U natuurlijk op de hoogte

Voor nu: geniet van de duiven, maar blijf vooral gezond!!

Met vriendelijke groet,

Ronald Kil